Menu

Global Goals

In de wereld van vandaag staan we voor grote uitdagingen: armoede, honger, ongelijkheid, klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis zijn slechts enkele van de problemen die we dringend moeten aanpakken. Grote uitdagingen vereisen gedurfde actie om ze te overwinnen en Doesgoed draagt haar regionale steentje bij. Zo maken we met elkaar een groenere, eerlijkere en betere regio.

Wat zijn de Global Goals?

De Global Goals zijn de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) die door de Verenigde Naties zijn geformuleerd om samen van de wereld een betere plek te maken. Doesgoed brengt initiatieven van maatschappelijke organisaties en bedrijven in Alkmaar en Dijk en Waard bij elkaar en draagt zo bij aan de volgende acht Global Goals.

Armoede kent veel vormen. Ook als je niet in aanmerking komt voor de voedselbank wil dat nog niet zeggen dat je geen armoede kent. Stichting Hulp voor Minima NH ondersteunt mensen die dit goed kunnen gebruiken met voedsel en goederen. De tevens bij ons aangesloten Stichting Leergeld helpt kinderen uit gezinnen met geldzorgen aan schoolspullen, zwemles, laptops of bijvoorbeeld een fiets. Op die manier doen deze kinderen toch mee.

Wanneer je honger hebt, functioneer je niet goed. Daarom zijn er diverse stichtingen (aangesloten bij Doesgoed) die zorgen voor voedsel voor mensen die dit zelf niet kunnen kopen. Denk hierbij aan Voedselbank Alkmaar en Voedselbank Langedijk. Maar ook Stichting Prakkie 072 voorziet in deze behoefte. Zij halen regelmatig zelf eten op bij boeren of bedrijven en verdelen dit in pakketten. Deze pakketten worden uitgedeeld.

In onze samenleving zijn er meerdere doelgroepen die niet kunnen deelnemen aan het reguliere sportaanbod; mensen die weinig participeren of die door hun handicap of gedrag worden beperkt in hun sportmogelijkheden. Stichting Sport-Z brengt mensen in beweging. Met kennis, kunde en ervaring adviseren, stimuleren en organiseren zij beweegprogramma’s om sport- en zorgdoelen te realiseren.

De bij ons aangesloten maatschappelijke organisaties bewegen we graag naar maatschappelijke ondernemingen. Hiervoor bieden we kennis en vaardigheden aan die bijdragen aan het professionaliseren van deze verenigingen en stichtingen. Wij maken hiervoor gebruik van de expertise van onze ondernemers, die zich belangeloos inzetten. Daarnaast zijn diverse onderwijsinstellingen bij ons aangesloten. Samen leren we de leerlingen hoe ze impact maken door het doen van vrijwilligerswerk. Zo bakken een aantal leerlingen jaarlijks mee op Nationale Pannenkoekdag en voeren anderen de logistiek uit voor Hulp voor minima.

Als het gaat om werken, dan moet iedereen (op eigen niveau) mee kunnen doen. Werkwaard geeft mensen met een licht verstandelijke beperking de mogelijkheid om eenvoudig werk te doen en zo mee te tellen in onze maatschappij. Zij voeren ook regelmatig opdrachten uit voor bedrijven. Wij leggen graag de verbinding tussen het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties die mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen.

Sociale samenhang is onontbeerlijk voor het goed functioneren van de samenleving. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur. Pangea Incubator in Alkmaar is hier een goed voorbeeld van. Zij geven nieuwkomers in onze regio de kans om een eigen onderneming te starten. Wij steunen dit van harte.

Als het gaat om het verminderen van voedselverspilling, dan denken wij direct aan Stichting Manna. Zij zetten zich in om voedsel wat niet afgezet kan worden, op te halen en te verdelen.
Het zuiniger omgaan met materialen komt ook terug bij Doesgoed als ondernemers hun resten verf, hout, afgeschreven meubilair of andere materialen doneren aan verenigingen of stichtingen die dit goed kunnen gebruiken.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
Wij organiseren De Matchmarkt, waar maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven samenkomen. Hierbij wordt samengewerkt om doelen te halen. Het maatschappelijk betrokken ondernemen wordt steeds belangrijker, wij helpen ondernemers met de invulling van hun maatschappelijke bijdrage.

De Global Goals kunnen eenvoudigweg niet worden bereikt zonder ondernemers. Via hun kernactiviteiten spelen bedrijven een cruciale rol bij het versnellen van de vooruitgang in de richting van de doelstellingen. Elke positieve actie, hoe klein ook, heeft de kracht om het verschil te maken. Wil jij meer weten over Global Goals en hoe je die kunt inzetten? Hieronder een aantal interessante links:

Armoede is niet alleen een tekort aan geld, het is vaak een teveel aan problemen