Menu

Wij zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In de meeste gevallen is je donatie aan een ANBI-stichting aftrekbaar van de (vennootschaps)belasting. Op de site van de Belastingdienst vind je meer informatie.
Lees meer >>>

Statutaire naam

Fiscaal nummer RSIN

Contactgegevens

Stichting Doesgoed

805203989

Stichting Doesgoed
Koelmalaan 350 | Unig 3.09
1812 PS Alkmaar
www.doesgoed.nl
info@doesgoed.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter : Frits Westerkamp
Secretaris : Ellis de Boer
Penningmeester : Michel Zonneveld
Bestuurslid : Ralph van Soomeren
Bestuurslid : Nico Plug
Bestuurslid : Carla Rinkel

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleid

Voor de visie, missie en de organisatie lees je hier meer.

Doelstelling

Stichting Doesgoed heeft als doel om bedrijven te motiveren en inspireren om een actieve bijdrage te leveren aan hun maatschappelijke omgeving. Zij verbinden de vraag van de maatschappelijk organisatie aan het aanbod van betrokken ondernemers in een ‘match’ en maken zo de regio en een stukje mooier en haar bewoners gelukkiger.

Verslag uitgeoefende activiteiten

De jaarverslagen van de afgelopen jaren (2021 / 2020 / 2019 / 2018) vind je hier.