Menu

Over Doesgoed

Doesgoed motiveert bedrijven om een actieve bijdrage te leveren aan hun maatschappelijke omgeving.​ Wij verbinden de vraag van maatschappelijke organisaties en het aanbod van betrokken ondernemers in een ‘match’ en maken zo onze regio een stukje mooier en haar bewoners gelukkiger.

Onze visie

“Van Maatschappelijke organisatie naar Maatschappelijke ondernemer!”

Elke ondernemer is zich bewust van zijn taak en verantwoordelijkheid in en voor de maatschappij om zich heen. Bedrijven en samenleving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ondernemers ondersteunen met hun expertise en middelen de maatschappelijke organisaties om er maatschappelijke ondernemingen van te maken. Wij geloven dat een ondernemer met een klein gebaar het verschil kan maken. Maatschappelijke organisaties vinden en versterken elkaar bij vraagstukken op het gebied van kennis, ervaring en vrijwilligers. Zo werken wij allemaal samen aan een mooiere omgeving en gelukkigere bewoners. Daarnaast dragen de ondernemers de boodschap uit ter inspiratie van anderen.

Onze missie

“Verbinden, Informeren en Inspireren.”

Doesgoed is de verbindende factor binnen een groeiend netwerk van ondernemers die Maatschappelijk Betrokken Ondernemen een vast onderdeel hebben gemaakt van het DNA van hun bedrijf. Door het verbinden van de vraag van maatschappelijke organisaties en het aanbod van bedrijven in een duurzame) ‘match’ vergroot Doesgoed de sociale cohesie en daarmee het geluksgevoel in de regio. Wij informeren
maatschappelijke organisaties over vraagstukken die belangrijk zijn voor hun bedrijfsvoering en stimuleren hen om deze kennis met elkaar te delen. De aangesloten ondernemers inspireren we door hen een netwerk van gelijkgestemden te bieden en daarnaast regelmatig een inkijkje te bieden in de bedrijfs-voering van een andere ondernemer.

Een stukje historie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is tegenwoordig voor bedrijven een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. De invulling is echter van alle tijden. Zo was de familie Ringers van de Ringersfabriek in Alkmaar vroeger bijvoorbeeld al erg betrokken bij hun werknemers en de maatschappij; er werd gedacht in talentontwikkeling, de fabriek had eigen sport- en cultuurclubs en zorgde zo nodig voor betere huisvesting. Tevreden, trotse werknemers werken beter, was de leidende gedachte. En zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen van maatschappelijk betrokken ondernemers. Veelal gebeurde de invulling hiervan op persoonlijke titel van een directeur of richtte de uitwerking zich voornamelijk op de eigen werknemers. 

Een hoogtepunt in de historie van Doesgoed: koningin Máxima bezoekt De Beursvloer in 2014. Foto: Erik Boschman

In 2002 wilde een aantal ondernemers uit Alkmaar zich verenigen om hun maatschappelijke betrokkenheid directer en concreter vorm te geven. In april 2003 leidde dit tot de oprichting van de ‘Stichting Centrum Bedrijf en Samenleving’, een platform voor maatschappelijk betrokken ondernemers. Een jaar later kreeg de stichting de naam ‘De Waaier’. Aanvankelijk werkte ‘De Waaier’ binnen de grenzen van de gemeente Alkmaar. In 2006 sloot gemeente Heerhugowaard aan, in 2008 gevolgd door gemeente Langedijk. De grootste impact van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen ontstaat ten slotte bij een regionale aanpak. Begin 2022 is de naam van de stichting opnieuw gewijzigd. Voortaan gaan we verder als Doesgoed. Een andere naam, dezelfde betrokkenheid bij de regio en haar ondernemers.

De organisatie

Stichting Doesgoed kent een bestuur van vijf afgevaardigden van ondernemingen en maatschappelijke organisaties uit de regio. Het dagelijkse team bestaat uit vier vaste werknemers die zorgen voor advies, organisatie en uitvoering van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in onze regio. Daarnaast zijn er regelmatig diverse vrijwilligers die ons daarbij ondersteunen.
Wij zijn gevestigd in De Telefooncentrale, de plek waar ooit de regie werd gevoerd over het telefoonverkeer van Noord-Holland Noord en duizenden mensen dagelijks aan elkaar werden verbonden via het netwerk van PTT Telecom. Vanuit deze historische plek gaan wij met Doesgoed verder met het leggen van verbindingen in de regio.

Doesgoed is gevestigd in De Telefooncentrale, een historische plek waar ook vroeger al verbindingen werden gelegd.