Menu

Over Doesgoed

Doesgoed motiveert bedrijven om een actieve bijdrage te leveren aan hun maatschappelijke omgeving.​ Wij verbinden de vraag van maatschappelijke organisaties en het aanbod van betrokken ondernemers in een ‘match’ en maken zo onze regio een stukje mooier en haar bewoners gelukkiger.

Onze missie

Stichting Doesgoed wil ondernemers motiveren om een actieve bijdrage te leveren aan hun maatschappelijke omgeving.​ Wij verbinden de vraag van maatschappelijke organisaties en het aanbod van betrokken ondernemers in een ‘match’.​ Bedrijven en ondernemers bieden hun diensten of materialen om niet aan en vullen daarmee de (hulp)vraag in van maatschappelijke organisaties die daar zelf de tijd, de kennis, de expertise of het geld niet voor hebben. Met het verbinden van ondernemers met de maatschappelijke organisaties draagt Doesgoed bij aan de sociale cohesie in onze regio.
Door het organiseren van diverse bijeenkomsten zoals De Beursvloer, de Matchmarkt en Inspiratie op Locatie versterken wij ons netwerk voor een duurzame ontwikkeling van ondernemingen en organisaties.​ Door het delen van de mooie verhalen die hierdoor ontstaan inspireren wij andere ondernemers om ook invulling te geven aan het begrip Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Een stukje historie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is tegenwoordig voor bedrijven een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. De invulling is echter van alle tijden. Zo was de familie Ringers van de Ringersfabriek in Alkmaar vroeger bijvoorbeeld al erg betrokken bij hun werknemers en de maatschappij; er werd gedacht in talentontwikkeling, de fabriek had eigen sport- en cultuurclubs en zorgde zo nodig voor betere huisvesting. Tevreden, trotse werknemers werken beter, was de leidende gedachte. En zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen van maatschappelijk betrokken ondernemers. Veelal gebeurde de invulling hiervan op persoonlijke titel van een directeur of richtte de uitwerking zich voornamelijk op de eigen werknemers. 

Een hoogtepunt in de historie van Doesgoed: koningin Máxima bezoekt De Beursvloer in 2014. Foto: Erik Boschman

In 2002 wilde een aantal ondernemers uit Alkmaar zich verenigen om hun maatschappelijke betrokkenheid directer en concreter vorm te geven. In april 2003 leidde dit tot de oprichting van de ‘Stichting Centrum Bedrijf en Samenleving’, een platform voor maatschappelijk betrokken ondernemers. Een jaar later kreeg de stichting de naam ‘De Waaier’. Aanvankelijk werkte ‘De Waaier’ binnen de grenzen van de gemeente Alkmaar. In 2006 sloot gemeente Heerhugowaard aan, in 2008 gevolgd door gemeente Langedijk. De grootste impact van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen ontstaat ten slotte bij een regionale aanpak. Begin 2022 is de naam van de stichting opnieuw gewijzigd. Voortaan gaan we verder als Doesgoed. Een andere naam, dezelfde betrokkenheid bij de regio en haar ondernemers.

De organisatie

Stichting Doesgoed kent een bestuur van vijf afgevaardigden van ondernemingen en maatschappelijke organisaties uit de regio. Het dagelijkse team bestaat uit vier vaste werknemers die zorgen voor advies, organisatie en uitvoering van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in onze regio. Daarnaast zijn er regelmatig diverse vrijwilligers die ons daarbij ondersteunen.
Wij zijn gevestigd in De Telefooncentrale, de plek waar ooit de regie werd gevoerd over het telefoonverkeer van Noord-Holland Noord en duizenden mensen dagelijks aan elkaar werden verbonden via het netwerk van PTT Telecom. Vanuit deze historische plek gaan wij met Doesgoed verder met het leggen van verbindingen in de regio.

Doesgoed is gevestigd in De Telefooncentrale, een historische plek waar ook vroeger al verbindingen werden gelegd.