Menu

Hoe vrijwilligerswerk winst kan opleveren voor je onderneming.

Achter sommige statuten gaat een mooi verhaal schuil.

AZ Alkmaar: een onmisbare speler in het veld van Maatschappelijk Betrokken ondernemen.

Middelbare scholieren bezorgen ouderen ‘mieterse’ dag.

Leerlingen Horizon College krijgen dementerende ouderen in beweging.

Maïzena op de sjoelbak

Zomaar een vrijdagmiddag in maart. In Horizon Zorgcentrum in Broek op Langedijk loopt een groep van zo’n dertig creatievelingen die de gemiddelde leeftijd flink omlaag haalt. De dames en heren van Create vullen vandaag hun ‘Mystery Friday’- een concept om zich te onderscheiden in werkgeverschap – in met vrijwilligerswerk bij het zorgcentrum. Deze ochtend kregen zij pas te horen dat hun middag wordt ingevuld met een spreekwoordenwandeling, worstenbroodjes maken en spelletjes doen met ouderen. Casper Witting, developer bij Create: “We wisten alleen dat we stevige schoenen aan moesten doen en eventueel een instrument mee moesten nemen.” Rond de sjoelbak ontstaan als vanzelf geanimeerde gesprekken die de kloof tussen jong en oud dichten. “Je moet er een beetje maïzena op smeren, dat glijdt lekker”, aldus een van de bewoners. “Echt? Dat gebruik ik alleen om te koken!”, zegt een van de mannen van Create. Waarop de bewoner antwoordt: “Ja ik ben nog niet helemaal dement hoor!” En al gauw worden ideeën gesmeed om naast de pingpongtafel ook een sjoelbak aan het kantoormeubilair van Create toe te voegen.

Verfrissende inzichten

Voor Create is het doen van vrijwilligerswerk onder werktijd een uitvloeisel van het beleid om ‘midden in de samenleving’ te staan. “Het hoeft niet direct iets op te leveren, wij willen iets terugdoen voor de maatschappij. Wij tellen ook andere waarden dan euro’s alleen”, aldus Humphrey Keijner, financieel directeur.
Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven zoals Create. ‘Werknemersvrijwilligerswerk’ is in toenemende mate een vast onderdeel van de bedrijfsstrategie, de cao of de evenementenplanning van een onderneming. Ook bij Stichting Babyspullen komen regelmatig afgevaardigden van betrokken ondernemers langs om hun steentje bij te dragen. Vaak worden zij gekoppeld aan een vaste vrijwilliger van de stichting. Dit zorgt soms voor verfrissende inzichten. “Zij kunnen bijvoorbeeld een bruikbare tip geven over de logistiek binnen onze organisatie”, aldus Ellen Wertwijn, vrijwilligerscoördinator bij Stichting Babyspullen. Andersom geeft het vrijwilligerswerk de bezoekende medewerkers veelal een waardevolle andere kijk op de wereld waarin een en ander niet altijd vanzelfsprekend blijkt. “Ze gaan vaak met een goed gevoel naar huis. Ze zien concreet resultaat van hun werk als er aan het eind van de dag twintig pakketten klaarstaan om baby’s een eerlijke start te geven.”

Hoe vul je het in?

Wil je als ondernemer ook ruimte geven aan vrijwilligerswerk door medewerkers? Er zijn verschillende manieren als werkgever maatschappelijke betrokkenheid te tonen.

Flexibiliteit tonen: Ben je nog niet zover om vrijwilligerswerk vast in te bedden in het bedrijf? Dan kun je in ieder geval starten met  het rekening houden met vrijwilligerswerk van medewerkers buiten de werkzaamheden voor de eigen onderneming. Geef waar mogelijk de ruimte om werktijden anders in te richten als dat ten goede komt aan het vrijwilligerswerk van het individu.

Onderdeel van jaartaak: Maak van vrijwilligerswerk een onderdeel van de jaartaak van de medewerkers door een bepaald aantal uur van de jaartaak te markeren als vrijwilligerswerk. Je kunt ervoor kiezen de medewerkers zelf een invulling te laten zoeken of een gezamenlijk project (bijvoorbeeld via De Waaier) uit te oefenen.

Teambuilding: Ga je elk jaar weer paintballen, golfen, wadlopen of solexrijden om de teamspirit hoog te houden? Denk dan ook eens aan een maatschappelijke invulling van het jaarlijkse teamuitje. Daarmee zorg je pas écht voor verbinding, zowel binnen het team als tussen je bedrijf en de samenleving.

De Waaier in Actie: Wil je op een laagdrempelige manier een maatschappelijke bijdrage  leveren en toch het verschil maken? De Waaier organiseert elk jaar in mei De Waaier in Actie, een dag waarop ondernemend Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk de handen uit de mouwen steekt voor maatschappelijke organisaties in verschillende projecten.

Naar de beurs: Nee niet echt natuurlijk! Elk jaar organiseert De Waaier De Beursvloer of de Matchmarkt. Hier kun je je oriënteren op welke maatschappelijke organisaties in de omgeving jouw hulp goed kunnen gebruiken en een match maken als vraag en aanbod overeenkomen.

Wat krijg je er voor terug?

Van vrijwilligerswerk word je een gelukkig mens, zo bleek recent weer uit onderzoek. En wie wilt nou geen gelukkige werknemers? Dat kan ten slotte een positief effect hebben op hun werkplezier en arbeidsproductiviteit. Alleen dat al maakt de werknemers waardevol voor je bedrijf. Maar er is nog een aantal voordelen te noemen:

Teambuilding: Oké survivallen in de Ardennen is vast heel leuk maar van oud-hollandse spelletjes doen met dementerende ouderen, werken in de moestuin van een zorgboerderij of de plastic soep in de grachten van Alkmaar terugdringen, dáár krijg je dus echt de teamspirit van. Samen de eigen omgeving een beetje mooier en gelukkiger maken is goed voor het wij-gevoel binnen de organisatie.

Positief imago: Denk je dat je meer likes krijgt bij een post op social media over dat je aan het paintballen bent met het team of wanneer je hekken in de kinderboerderij aan het schilderen bent? Vrijwilligerswerk kan het imago van de organisatie positief beïnvloeden, je onderscheidt je van concurrentie en ontwikkeld een gunfactor. Een bedrijf dat zich inzet voor een goed doel in de buurt, werkt tegelijkertijd aan een goed contact met de omgeving.

‘Company pride’: Werknemers die onder werktijd vrijwilligerswerk verrichten voelen zich meer betrokken bij de onderneming. Ze zijn trots op hun bedrijf  en daardoor minder snel geneigd om van werkgever te veranderen. Trotse medewerkers raden hun werkgever bovendien aan bij anderen en zijn bereid om zich extra in te zetten om bij te dragen aan het succes van de organisatie. Company pride is zelfs belangrijker voor de tevredenheid, inzet en motivatie van werknemers dan het salaris dan ze ontvangen, zo bleek uit onderzoek.

Genoeg voordelen voor het bedrijf om ruimte te geven aan vrijwilligerswerk onder werktijd. Maar vergeet ook vooral niet wat de bijdrage van het vrijwilligerswerk is voor de plek of de mensen waar(voor) het wordt uitgevoerd. De bewoners van Horizon Zorgcentrum zijn in ieder geval dankbaar voor de komst van Create, vooral voor de sociale contacten (“De muren zeggen niets terug hoor!”). En winst is er ook voor Create: “Soms is er een interne strijd omdat je iets graag wilt afmaken. Maar uiteindelijk blijven dit soort middagen veel langer hangen”, aldus Casper Witting. “Dit onthoud ik, terwijl ik niet eens zou weten wat ik drie weken geleden heb gedaan.”

Wil je ook aan de slag met vrijwilligerswerk binnen jouw onderneming en heb je hier hulp of advies bij nodig? Neem contact met ons op! Wij helpen je graag met het opstellen van de doelen en het koppelen aan een maatschappelijke organisatie. Statuten; het levert misschien niet de meest spannende associaties op. Toch zijn deze – voor sommigen wellicht ‘saaie’ – letters onmisbaar voor de oprichting of voortgang van een stichting. Zo ook voor Klas op Wielen, die dankzij bemiddeling van stichting De Waaier een match kon sluiten met Erkamp Boot Willemsen Notarissen voor het aanpassen van de statuten.

Klas op Wielen

Klas op Wielen biedt kinderen met ernstig meervoudige handicaps zorg en ondersteuning en brengt kinderen met en zonder handicap met elkaar in contact om van elkaar leren en samen plezier te beleven. Zoals bij elke stichting moet er wel eens iets gewijzigd worden in de statuten dat vervolgens officieel moet worden vastgelegd door een notaris. En dat kost geld, geld dat eigenlijk hard nodig is om de kinderen goede zorg of ontwikkelingsstimulatie te bieden. Geld dat je liever uitgeeft aan een revalidatiemethode, een muziekles of een bezoek aan de kinderboerderij.

Groot gebaar, grote impact

Die statuten zijn voor sommigen dan misschien een hoop letters bij elkaar, hierachter gaat een verhaal schuil waarmee een initiatief als Klas op Wielen kan voortbestaan. Gelukkig vonden Klas op Wielen en Erkamp Boot Willemsen Notarissen elkaar door bemiddeling van stichting De Waaier waarbij het notariskantoor zijn diensten heeft aangeboden. Een groot gebaar met grote impact. Niet voor niets is Erkamp Boot Willemsen Notarissen al driemaal genomineerd voor de Bronzen Waaier, de prijs voor de ondernemer met een voorbeeldfunctie op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. De nominatie is tot op heden nog niet verzilverd (of ‘verbronst’) maar voor De Waaier zijn ze goud waard!

De Bronzen Waaier is een prijs van stichting De Waaier voor de meest maatschappelijk betrokken onderneming van de regio Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Van de vier genomineerden wist AZ Alkmaar maar liefst 45% van de stemmen binnen te halen. Op maandag 13 januari ontving marketing manager Frank Jonker in een volle Pleinzaal van TAQA Theater de Vest de Bronzen Waaier uit handen van locoburgemeester Pieter Dijkman.

Midden in de maatschappij

De jury van De Bronzen Waaier 2019 met Frank Jonker die namens AZ Alkmaar De Bronzen Waaier in ontvangst nam.
Foto: Richard Rood

AZ werd geprezen om de belangeloze inzet voor diverse maatschappelijke projecten. “Door hun bereik is AZ tot grootse dingen in staat”, aldus het juryrapport. In alle geledingen van de organisatie wordt maatschappelijk betrokken ondernemen breed gedragen. Bovendien is het stadion van AZ al jaren het decor van De Beursvloer waar honderden ‘matches’ plaatsvinden tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De stemmers zien AZ als een club die “midden in de maatschappij” staat en zich ondanks de recente tegenslagen juist van hun sterkste kant hebben laten zien. “Een onmisbare speler in het veld van Maatschappelijk Betrokken ondernemen”, aldus de jury. Frank Jonker: “Het is geen kwestie van moeten maar van willen. We hopen dat velen ons voorbeeld zullen volgen.”

Genomineerden

De overige drie genomineerden voor de Bronzen Waaier 2019 waren De Geus Bouw, Erkamp Boot Willemsen Notarissen en P.J. Koper Vastgoed die allen op eigen wijze invulling geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid en zo een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de omgeving.
Door bemiddeling van De Waaier sluiten zij matches met maatschappelijke organisaties om hun kennis, kunde, menskracht en middelen vrijwillig en belangeloos in te zetten om de maatschappelijke organisaties te helpen of ondersteunen. 

Erik Oosterbaan van Erkamp Boot Willemsen Notarissen ontvangt het beeldje voor de nominatie voor De Bronzen Waaier. Foto: Richard Rood

Verkiezing

De jury, bestaande uit Piet Bruinooge (burgemeester van Alkmaar), Ellis de Boer (oprichter/manager Het Rekerhuis), Sander Brouwer (partner bij De Hooge Waerder en winnaar 2018) en Cock de Vries (adviesbureau ABCdV en winnaar 2016) hadden de vier genomineerden geselecteerd die de afgelopen jaren een voorbeeldfunctie hebben vervuld op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen in de regio. Vervolgens hebben alle aangesloten leden van stichting De Waaier hun stem uit kunnen brengen op een van de genomineerden waarbij AZ bijna de helft van de stemmen wist te ontvangen. “Een volkomen terechte winnaar” volgens locoburgemeerster Pieter Dijkman die AZ vooral prees om de projecten met scholieren.

Bij diverse projecten faciliteert stichting De Waaier bijzondere ontmoetingen tussen jong en oud. Contact met jongere mensen draagt bij aan de levenslust van ouderen, zij kunnen hen weer onderdeel van de maatschappij laten voelen. Jongeren komen er veelal achter dat er veel overeenkomsten zijn tussen de verschillende generaties. Want of je iets nu ‘mieters’ of ‘chill’ vindt; we bedoelen toch hetzelfde?

Opbouwen beroepsnetwerk

Op 5 november vond het Beroepenfeest Heerhugowaard On Stage plaats. Net als dat De Waaier betrokken ondernemers ‘matcht’ met maatschappelijke organisaties, werden hier leerlingen gematcht met beroepsbeoefenaren, gericht op het opbouwen van een (beroeps)netwerk. Tijdens de Doe Dag op 19 november gingen zij op werkbezoek bij de beroepsbeoefenaren met wie ze een match hadden gemaakt. Met zeven leerlingen van diverse middelbare scholen in Heerhugowaard is De Waaier op pad geweest.

Spelletjes met een toegift

Een deel van de leerlingen heeft een bezoek gebracht aan De Vleugels (locatie van De Zorgcirkel) waar zij de huiskamer in Sinterklaassfeer hebben gebracht, Oudhollandse spelletjes speelden met de bewoners en hen als toegift een handmassage gaven. De andere groep ging naar Wittenburg in Bergen (onderdeel van Stichting Philadelphia Zorg) waar ook spelletjes zijn gespeeld, pannenkoeken werden gebakken en ook daar werden handmassages uitgedeeld.

Het was een mieterse uh… gruwelijke dag!

De bewoners van woonzorglocatie Hoog Duinen zitten klaar voor het ‘beweeguurtje’ dat dankzij een match via De Waaier dit keer gegeven wordt door leerlingen van de opleiding Sport en Beweging van het Horizon College. “Ik doe mee omdat het op het programma staat”, zegt een van de bewoners. Leerling Thomas Beekman (18) weet wel hoe hij daar mee om moet gaan. “De bewoners hebben wel een zetje nodig dus je moet zelf wel enthousiast zijn.” Thomas wil later fysiotherapeut worden. “Door deze lessen maak ik kennis met verschillende doelgroepen.”

Van wieg tot graf

“Beweging baat het brein van de wieg tot het graf”, betoogt de bekende neuropsycholoog Erik Scherder. Zijn hart huilt, zegt hij, als hij kijkt naar de verpleeg- en verzorgingshuizen. “Het hele systeem is gericht op passiviteit.” Mylène Reijnen, docent van het Horizon College onderschrijft dat: “Het is schrikbarend als je af en toe hoort hoe weinig ouderen bewegen, sommigen vertellen dat ze in twee weken maar één keer buiten zijn geweest.” Gelukkig heeft Hoog Duinen Bianca, de evenementenbegeleidster waar de passie voor haar vak en de liefde voor de bewoners vanaf spat. Bianca: “Veel bewoners denken ‘laat ik maar zeggen dat ik geen zin heb, dat is veilig.” Gelukkig lukt het haar de soms dementerende ouderen letterlijk in beweging te krijgen.

Buffer tegen aftakeling

En ook dit keer gaan ze allemaal op in het spel. “Je ziet duidelijk wie er vroeger sportief of actief is geweest”, aldus docent Mylène. Erik Scherder zei het al: door te sporten op jonge(re) leeftijd leggen de hersenen een ‘cognitieve reserve’ aan dat een buffer tegen aftakeling vormt. Maar bewegen is juist ook belangrijk voor (dementerende) ouderen. Scherder: “Zij moeten de wind door hun haren voelen; uit de rolstoel geholpen worden en een stukje wandelen!”. Helaas heeft niet elke zorglocatie een ‘Bianca’…