Menu

Stichting Doesgoed heeft sinds 1 februari 2023 een nieuwe voorzitter. Carla Rinkel neemt het stokje over van Frits Westerkamp, die door drukke werkzaamheden als wethouder van de gemeente Laren onvoldoende tijd meer kan vrijmaken. Met pijn in het hart, maar met de overtuiging dat zijn opvolger het prima zal doen, neemt Westerkamp afscheid.

15 februari 2023

Boegbeeld

Frits Westerkamp: “Ik geef met veel vertrouwen de voorzittershamer door. Carla is al ruim twee jaar onderdeel van het bestuur en heeft haar kennis en betrokkenheid ingezet. Rinkel werkt als manager Onderwijs & Onderzoek bij Hogeschool InHolland. De ambitie van Inholland is om een betekenisvolle bijdrage te leveren door middel van onderwijs en praktijkgericht onderzoek, aan de vitaliteit van het gebied waarin we wonen, werken en recrëeren en aan de samenleving als geheel. De bijdrage aan de inclusieve wereld van morgen, aan een duurzame leefomgeving en een veerkrachtige samenleving  sluit goed aan bij Doesgoed. Het maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleren door bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar te verbinden raakt zeer aan deze ambitie en op die manier maken we samen de regio een stukje mooier en gezonder.

“Ik voel mij vereerd dat ik het voorzitterschap van Frits mag overnemen. Juist extra bijzonder in dit jaar van het 20 jarig bestaan, waaruit blijkt dat er al ontzettend veel is en is bereikt en dat gaan we vieren. Het team van Doesgoed, dat niet stil heeft gezeten gaat samen met het betrokken bestuur er in 2023 weer volop tegenaan. Juist nu moeten wij de verbondenheid tussen bedrijven en het maatschappelijk veld blijven vasthouden en zelfs versterken. Er zijn mooie ambities om het netwerk uit te breiden. aldus Rinkel. “Ik ben daar graag een onderdeel van en ik kijk ernaar uit!” 

Carla Rinkel

Maatschappelijk veld

Naast de nieuwe voorzitter Carla Rinkel, bestaat het bestuur van Stichting Doesgoed verder uit; Ellis de Boer(’t Rekerhuis),  Nico Plug (Esdégé Reigersdaal),  Ralph van Soomeren (Rabobank Alkmaar e.o.) en Michel Zonneveld (UWV Zaanstreek-Waterland). “Met dit bestuur zijn we in alle geledingen van ons werkveld vertegenwoordigd. Eenieder brengt waardevolle kennis, ervaring en netwerken met zich mee waar we als Doesgoed alleen maar van kunnen groeien”, aldus Ralph de Kleijn, Chef Vriendjespolitiek van Doesgoed.

LinkedIn Facebook Instagram Youtube Twitter
ANBI


© Doesgoed 2024
Webdesign en realisatie 2020: RAADHUIS.com