Menu

Social Giants giet brede spectrum Rode Kruis in promofilm ter ondersteuning collecteweek.

Erik Boschman en MarcelisDekave ontwikkelen boek over 50 jaar Wijkcentrum Overdie.

Beter, sneller en efficiënter werken dankzij nieuwe apparatuur van ICT vanaf Morgen.

Tips en trucs door Ignius Consultancy om effectief te kunnen communiceren met de anderstaligen.

Een aangename plek voor werken en overnachten dankzij BAM Wonen.

Act4You en TS-production maken promotiefilm over deze waardevolle plek.

NOODzakelijk

Foto: Natasja van der Woude

Hulp aan mensen in nood, daar staat het Rode Kruis voor. Dichtbij, als je op blaren loopt bij de Vierdaagse, maar ook ver weg voor mensen die dierbaren zijn kwijtgeraakt toen ze op de vlucht sloegen voor geweld in hun dorp. Corona bracht de nood die ver weg leek voor sommigen echter opeens dichtbij. “Wij bieden hulpverlening in tijden van nood en daar hebben we het nu over”, aldus Cees Kroon, voorzitter Rode Kruis Noord-Kennemerland. Eenzaamheid in zorginstellingen, voedselbanken die moesten sluiten; de gevolgen van de coronacrisis zijn inmiddels bekend. Maar ook dan is het Rode Kruis dichtbij. Dankzij hulp van de vele vrijwilligers hebben zij gezorgd voor ‘babbelboxen’ in zorginstellingen waar mensen na lange tijd hun familie weer veilig kunnen zien en spreken, zorgen voor vervoer van en naar zorglocaties en begeleiden cliënten bij hun afspraak en brengen voedselpakketten thuis bij hen die ze niet zelf mogen of kunnen ophalen.

Betrouwbaarheid en uniformiteit

Het filmpje van Social Giants moest het brede spectrum van de werkzaamheden van het Rode Kruis laten zien ter ondersteuning van de digitale collecteweek die als gevolg van corona niet huis-aan-huis kon plaatsvinden. “Met bewegend beeld proef je meer van de emoties van de mensen”, aldus Denzyl Martina. “In het filmpje probeer ik vooral de betrouwbaarheid en uniformiteit van het Rode Kruis te laten zien. Dat komt niet alleen tot uiting in de kleding en de auto’s maar ook in de manier waarop de zorg wordt verleend.” Cees Kroon: “Die betrouwbaarheid en uniformiteit kunnen we bieden omdat onze mensen goed getraind zijn dankzij de vele evenementen waar we ingezet worden. Het opleidingsniveau is hoog. Vandaar dat we nu landelijk een belangrijke rol spelen tijdens corona.”

Foto: Natasja van der Woude

“Wij hebben Denzyl”

Hoe ze het zo snel voor elkaar hebben kregen om zo’n mooi promotiefilmpje te maken krijgen ze bij het Rode Kruis regelmatig te horen. “Wij hebben Denzyl”, zegt Cees Kroon dan.Voor mij is de rol van het Rode Kruis heel belangrijk, in de hele wereld maar juist nu ook in ons eigen land. Ik vind het mooi dat ik een steentje kan bijdragen om de zorg bij de mensen te krijgen die het nodig hebben”, aldus Denzyl.

Benieuwd naar wat Denzyl nog meer doet? Kijk op de website van Social Giants.  

Ter ere van het 50-jarig jubileum in 2020 had het wijkcentrum de wens om een jubileumboek te maken met vijftien reportages van bezoekers, medewerkers, vrijwilligers, huurders en (ex)bestuurders.

Fotograaf Erik Boschman maakte belangeloos de portretten van mensen die de afgelopen 50 jaar allen een sleutelrol hebben vervuld in of voor het wijkcentrum. MarcelisDekave verzorgde het ontwerp en drukwerk van het boek. In februari werd het jubileumboek gepresenteerd tijdens een feestelijke middag in het wijkcentrum waarbij het eerste exemplaar werd overhandigd aan wethouder Marcel van Zon. Een prachtig voorbeeld van hoe bedrijven maatschappelijke organisaties kunnen ondersteunen en samen een prachtig resultaat bereiken!

ICT vanaf Morgen probeert elke dag het verschil te maken. Zij verduurzamen de wereld door afgeschreven ICT-apparatuur van bedrijven te refurbishen of als dat niet meer mogelijk is, af te voeren via een verantwoorde én gecontroleerde afvalstroom.

Regelmatig schenkt ICT vanaf Morgen opgeknapte computers of ICT-apparatuur aan maatschappelijke organisaties. Dat deden zij dit jaar bijvoorbeeld voor Stichting Babyspullen zodat de stichting beter, sneller en efficiënter kan werken en daardoor uiteindelijk meer kinderen een eerlijk start kunnen geven.

Zoveel culturen, zoveel omgangsvormen

De taalbegeleiders van De Dialoog helpen anderstaligen beter Nederlands te spreken, verstaan, schrijven en begrijpen. Ook laten zij hen kennismaken met de Nederlandse gewoonten en gebruiken. Tijdens hun (vrijwillige) werkzaamheden krijgen de taalbegeleiders te maken met vele verschillende culturen met allen hun eigen omgangsvormen. De dialoog zocht een partner die hen kon adviseren over hoe om te gaan met de culturele verschillen die zij in het één op één contact tegenkomen.

Tips en trucs

Op De Beursvloer troffen zij Ignius Consultancy die hen een workshop ‘Effectief Communiceren’ voor taalbegeleiders aanbood. Tijdens de workshop hebben zij geleerd over de basis van een goede relatie, het herstellen van een verstoorde relatie, het herkennen van beweegredenen en het overbrengen van een boodschap. De taalbegeleiders gingen gewapend met tips en trucs naar huis om effectief te kunnen communiceren met de anderstaligen.


Op een zonnige dag in juli kleurde het terrein van Joy Living groen dankzij de herkenbare t-shirts van de medewerkers van BAM Wonen. Joy Living, een plek waar mensen met autisme onder begeleiding kunnen samenwonen, -werken en -leven, was het toneel van de jaarlijkse klusdag van BAM.

Het voornaamste doel van de dag was het verbouwen van de schuur tot een kantoor en slaapruimte voor de begeleiders. Hierin moesten o.a. wanden geplaatst worden en een verlaagd plafond getimmerd worden inclusief isolatie.

Dankzij de enorme inzet van Bam Wonen en diverse partners hebben de begeleiders van Joy Living nu een aangename plek om te werken en te overnachten.

’t Praethuys Alkmaar is een inloophuis voor mensen die met kanker te maken hebben. Mannen, vrouwen, kinderen, familie, lotgenoten of nabestaanden vinden hier informatie of een luisterend oor voor alle vragen, problemen en onzekerheden waar zij mee te maken krijgen.

’t Praethuys was op zoek naar een partner om een promotiefilm te maken om een impressie te geven in woord en beeld waar ’t Praethuys voor staat en waarvoor men er terecht kan. Op de MatchMarkt van De Waaier sloten zij een match met Act4You en TS-production. Het resultaat is te bewonderen in dit promotiefilmpje.