Menu

‘Er is altijd wel wat’

4 mei 2022

Rob Niele, Ondernemend Alkmaar: ‘Er is altijd wel wat’.

Rob Niele is voorzitter van Ondernemend Alkmaar, een koepelorganisatie die twaalf bedrijvenverenigingen in Alkmaar vertegenwoordigt. In totaal zijn daar meer dan 2.500 ondernemers bij aangesloten die werken aan een gunstig ondernemersklimaat.

Werken aan een gunstig ondernemersklimaat valt niet mee, vandaag de dag. “Er is altijd wel wat”, aldus Niele. “Hebben we de perikelen rond Corona achter ons, zitten we met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne met als gevolg een buitengewoon hoge inflatie. Daarnaast spelen kwesties als het stikstofbeleid, gebrek aan medewerkers en een steeds complexere wet- en regelgeving. Dat maakt vandaag de dag ondernemen tot een hele uitdaging”, zegt hij met veel gevoel voor understatement.

Grote en kleine spelers

Als voorzitter vertegenwoordigt Niele nagenoeg alle ondernemers in de gemeente Alkmaar. Die variëren van lokale ondernemers met een handvol werknemers tot internationale concerns met een groot personeelsbestand. Hoe bedient hij die verschillende belangen? “De lokale besturen stellen vast welke behoeftes er spelen op de afzonderlijke bedrijventerreinen. Dat varieert, het kan gaan om veiligheid, meer verduurzaming of om het versterken van de onderlinge band en een eventuele samenwerking. Vrij divers dus. Gebied overschrijdende belangen worden opgepakt door ondernemend Alkmaar en besproken met het bestuur van gemeente Alkmaar. Die aanpak leidt tot een grote betrokkenheid”

Lokale betrokkenheid

“Wat betrokkenheid betreft, Alkmaarse ondernemers zijn als regel sterk geïnvolveerd in de samenleving. Dat is historisch gegroeid: in het verleden was het ‘ons kent ons’. Ondernemers waren makkelijk bereikbaar voor organisaties die geld of goederen konden gebruiken. In de loop der jaren hebben veel bedrijven zich gevestigd op terreinen buiten de stad. Maar door hun werknemers, die vaak uit de regio kwamen, of ervaringen uit het verleden, was er altijd al sprake van een sterke band met de regio. Die neemt overigens af naarmate de afstand tussen bedrijf en afkomst minder wordt. Ook de schaalvergroting speelt daarin een rol. Wel wordt bij aanbestedingen veelal rekening gehouden met de effecten van de SROI (social return on investment). Maar uiteindelijk gaat het om het persoonlijke contact. Daar heeft Corona onverwacht een positieve rol in gespeeld. Het lijkt erop dat de pandemie heeft gezorgd voor meer saamhorigheid en onderlinge solidariteit. Die was overigens toch al sterk vertegenwoordigd in deze regio: De Waaier was de eerste organisatie in Nederland waar maatschappelijk betrokken ondernemers zich bij konden aansluiten. Dat leeft, ondanks de economische tegenslagen, nog steeds. Mijn conclusie is dat mensen elkaar nodig hebben, in voor- en tegenspoed. Dast geldt ook voor het bedrijfsleven.”

Rob Niele stelt aan Eric Bakker van Square Four B.V in Alkmaar de volgende vraag: Je schrijft onder het pseudoniem Era Richmen spannende boeken. De opbrengst van je nieuwste boek gaat naar twee maatschappelijke doelen. Vertel daar eens wat meer over!

LinkedIn Facebook Instagram Youtube Twitter
ANBI


© Doesgoed 2024
Webdesign en realisatie 2020: RAADHUIS.com