Menu

Frits Westerkamp nieuwe voorzitter bestuur stichting De Waaier

Stichting De Waaier start het nieuwe jaar met maar liefst drie nieuwe bestuursleden. Frits Westerkamp neemt als voorzitter het stokje over van Monique Spaansen, die door het verstrijken van haar zittingstermijn afscheid neemt van het bestuur. Daarnaast mag de stichting twee nieuwe algemene bestuursleden verwelkomen: Ellis de Boer en Carla Rinkel.

11 januari 2021

Boegbeeld

Monique Spaansen: “Ik geef met veel vertrouwen de voorzittershamer door aan Frits. De wens was om een voorzitter te benoemen die ‘gezicht’ heeft in de regio en daarmee een boegbeeld voor De Waaier kan zijn. Frits voldoet zeker aan deze voorwaarde.” Frits Westerkamp is zijn loopbaan ooit gestart in de zorg en was daarna wethouder in diverse gemeenten in de regio. Hij brengt een groot netwerk met zich mee en zorgt daarmee voor nog meer diversiteit in het werkterrein van De Waaier. Ik voel mij vereerd dat ik het voorzitterschap van Monique mag overnemen. Met het deels vernieuwde bestuur en het team van De Waaier, die niet stil hebben gezeten, gaan we er in 2021 weer volop tegenaan. Juist nu moeten wij de verbondenheid tussen bedrijven en het maatschappelijk veld blijven vasthouden en zelfs versterken”, aldus Westerkamp.

Vertegenwoordiging onderwijs

Omdat stichting De Waaier in het onderwijs een belangrijke samenwerkingspartner ziet, was met het vertrek van Monique Spaansen, directeur van de afdeling Gezondheidszorg, Welzijn & Sport van het Horizon College, de wens om een vertegenwoordiging vanuit het onderwijs te behouden in het bestuur. Daarom is Carla Rinkel, manager Onderwijs en Onderzoek Social Work en Sportkunde bij Hogeschool InHolland, aangetrokken als algemeen bestuurslid. De voorbereidingen voor een eerste gezamenlijk project – een onderzoek naar de impact van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de regio – zijn reeds gestart.

Maatschappelijk veld

De Waaier achtte het tevens wenselijk dat er een bredere vertegenwoordiging van het maatschappelijke veld zichtbaar was in het bestuur. Daartoe is Ellis de Boer, manager van Het Rekerhuis, een wooninitiatief voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking, aangetreden en maakt als 9e lid het bestuur van De Waaier compleet. Naast nieuwe leden Ellis de Boer, Carla Rinkel en Frits Westerkamp, bestaat het bestuur van De Waaier verder uit Piet de Geus (De Geus Bouw), Rob Niele (Sweco), Nico Plug (Esdégé Reigersdaal), Leonie Snijder (Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders), Ralph van Soomeren (Rabobank Alkmaar e.o.) en Michel Zonneveld (UWV Zaanstreek-Waterland). “Met dit bestuur zijn we in alle geledingen van ons werkveld vertegenwoordigd. Eenieder brengt waardevolle kennis, ervaring en netwerken met zich mee waar we als De Waaier alleen maar van kunnen groeien”, aldus Ralph de Kleijn, manager van De Waaier.

Foto: Annette van Dijk – Leek

LinkedIn Facebook Instagram Youtube Twitter
ANBI


© Doesgoed 2024
Webdesign en realisatie 2020: RAADHUIS.com