Menu

Generaties verbinden

Middelbare scholieren bezorgen ouderen ‘mieterse’ dag
20 maart 2020

Bij diverse projecten faciliteert stichting De Waaier bijzondere ontmoetingen tussen jong en oud. Contact met jongere mensen draagt bij aan de levenslust van ouderen, zij kunnen hen weer onderdeel van de maatschappij laten voelen. Jongeren komen er veelal achter dat er veel overeenkomsten zijn tussen de verschillende generaties. Want of je iets nu ‘mieters’ of ‘chill’ vindt; we bedoelen toch hetzelfde?

Opbouwen beroepsnetwerk

Op 5 november vond het Beroepenfeest Heerhugowaard On Stage plaats. Net als dat De Waaier betrokken ondernemers ‘matcht’ met maatschappelijke organisaties, werden hier leerlingen gematcht met beroepsbeoefenaren, gericht op het opbouwen van een (beroeps)netwerk. Tijdens de Doe Dag op 19 november gingen zij op werkbezoek bij de beroepsbeoefenaren met wie ze een match hadden gemaakt. Met zeven leerlingen van diverse middelbare scholen in Heerhugowaard is De Waaier op pad geweest.

Spelletjes met een toegift

Een deel van de leerlingen heeft een bezoek gebracht aan De Vleugels (locatie van De Zorgcirkel) waar zij de huiskamer in Sinterklaassfeer hebben gebracht, Oudhollandse spelletjes speelden met de bewoners en hen als toegift een handmassage gaven. De andere groep ging naar Wittenburg in Bergen (onderdeel van Stichting Philadelphia Zorg) waar ook spelletjes zijn gespeeld, pannenkoeken werden gebakken en ook daar werden handmassages uitgedeeld.

Het was een mieterse uh… gruwelijke dag!

LinkedIn Facebook Instagram Youtube Twitter
ANBI


© Doesgoed 2024
Webdesign en realisatie 2020: RAADHUIS.com