Menu

OmArmen

Rijke netwerk De Waaier helpt minima

27 januari 2021

Achter een overwoekerde voortuin schuilen meer dan eens zorgen over medische kosten. Een paar versleten schoenen vertellen soms het verhaal van sociaal isolement. De oorzaak van afwijkend gedrag op school kan zomaar liggen bij stress door schulden. Armoede zorgt helaas vaak voor een kettingreactie aan gevolgen. Stichting De Waaier kan gelukkig soms de schakel zijn om die ketting te doorbreken. 

Domino-effect

Waar er aan zorgvraag-kant vaak sprake is van een domino-effect, is dat er gelukkig aan de aanbod-zijde ook. Zo ziet De Waaier in haar matches vaak een drietrapseffect; uit een match komt weer een andere match voort. Zo kon dankzij Erkamp Boot Willemsen Notarissen de stichting Hulp voor Minima worden opgericht die vervolgens de eerste lichting kleding kon schenken aan Logeerpret, de logeer- en vakantieopvang voor biologische- pleeg- gezinshuiskinderen en kinderen met een PGB. Nog zo’n sneeuwbaleffect creërende De Waaier dankzij een match met Stichting Manna. Zij ontvingen steun van de Rabobank waardoor ze ook tijdens corona hun werkzaamheden veilig konden voortzetten. De aardappelen en groenten van Manna eindigden vervolgens via De Voedselbank, Prakkie072 en Stoer (to go) als warme maaltijd op tafel bij vele minimagezinnen.

Het nieuwe rijkdom

Zo zie je maar; het tegenovergestelde van armoede is niet rijkdom. Het tegenovergestelde van armoede is delen (Abbé Pierre). Rijkdom gaat namelijk niet (alleen) over geld. Stichting De Waaier is dankbaar met het rijke netwerk van ondernemers die hun tijd, middelen en kennis willen delen. De rijkste mensen zijn tenslotte niet degenen die het meeste krijgen maar degenen die het meeste geven.
 
Advies of tips nodig over hoe je in deze tijd evengoed maatschappelijk betrokken kunt ondernemen? Neem dan contact met ons op!

LinkedIn Facebook Instagram Youtube Twitter
ANBI


© Doesgoed 2024
Webdesign en realisatie 2020: RAADHUIS.com