Menu

Reiger Boys biedt veel meer dan voetbal

Voetbalvereniging Reiger Boys is om meerdere redenen een opvallende club: ze zijn de grootste sportvereniging van Heerhugowaard, het vrouwenteam speelt op een hoger niveau dan de herenelftallen, er zitten meer vrouwen dan mannen in het bestuur én ze bieden hun leden veel meer dan ‘alleen maar’ voetbal.

9 november 2023

Het complex van Reiger Boys is niet te missen: het telt maar liefst vijf hoofdvelden, twee trainingsvelden en een imposant hoofdgebouw waar de kleedkamers, kantine inclusief tribune en diverse ruimtes zijn ondergebracht. De locatie is goed toegankelijk en gezien de omvang van het parkeerterrein is de club berekend op grote aantallen bezoekers.

Sportieve verbinding

“We zijn een van de oudste voetbalverenigingen van deze gemeente, hebben meer dan 1000 leden en beschikken over ruim 300 vaste vrijwilligers. Wij bieden niet alleen een sportieve uitdaging, we zijn onderdeel van de wijk en spelen een rol in de begeleiding en voor een deel de opvoeding van onze leden. Daarbij staan sportiviteit en maatschappelijke betrokkenheid centraal. Zo helpen cliënten van Esdégé-Reigersdaal bij de schoonmaak van de terreinen en de tribune.

Op het terrein is een Sport Buitenschoolse opvang (BSO), er is op afroep een budgetcoach beschikbaar en staat elke zes weken de bus van Sanquin voor de deur voor bloeddonaties. Op die manier vervullen we een sociale functie in de wijk. Die bestaat vooral uit nieuwkomers in de gemeente, veelal forenzen uit Amsterdam en de IJmond. De populatie bestaat uit veel verschillende nationaliteiten, die treffen elkaar bij ons. Dat gaat als regel goed. Op sportief, zakelijk en maatschappelijk gebied hebben we onze zaken dus prima op orde”, aldus Stefanie Hoogland, vicevoorzitter van de club.

tekst gaat verder onder de foto

Sociale betrokkenheid

Wat betreft sportieve uitstraling kan de club bogen op een aantal beroemde oud-leden. Daarnaast speelt er jong talent en zijn de scouts van onder meer Ajax en AZ er kind aan huis. “Natuurlijk zijn we trots op die bekende oud-leden. Maar het gaat ons om het totaalbeeld: Iedereen is welkom. We bieden de leden een goede begeleiding. Alle trainers beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Er is een vertrouwenspersoon voor het geval zaken niet goed gaan en een Gedrag Code Commissie. We betrekken de leden bij het overleg met het bestuur. En we organiseren driemaal per jaar, tegen een kleine vergoeding, een Voetbaldag. Die is indertijd voortgekomen uit een schoolstaking. Tientallen scholieren moesten worden opgevangen omdat hun leraren onverwacht het werk neerlegden. Wij hebben toen op hele korte termijn zo’n dag georganiseerd om die kinderen op te vangen. Sindsdien organiseren we in de meivakantie, het voorjaar en de herfst een dergelijk evenement. Daar is iedereen van harte welkom. Die betrokkenheid is onderdeel van de clubgedachte: we willen wat betekenen op zowel sportief als maatschappelijk gebied.”

LinkedIn Facebook Instagram Youtube Twitter
ANBI


© Doesgoed 2024
Webdesign en realisatie 2020: RAADHUIS.com