Menu

Een geslaagde editie van De Matchmarkt met een gematchte waarde van 55.000 euro

Het kon écht niet meer. Het autootje waarmee Silvia Bos van Stichting Prakkie 072 voedsel ophaalde voor mensen en gezinnen die het nodig hebben, zakte bijna door z’n assen. De lang gekoesterde wens voor vervangend vervoer werd al jaren geleden bij Stichting Doesgoed neergelegd. Deze organisatie koppelt vragen van maatschappelijke organisaties aan bedrijven. Eindelijk kwam… Read more »

Henry’s Group, de organisatie achter diverse bekende horecazaken in Alkmaar, is benieuwd naar de maatschappelijke betrokkenheid van de Rabobank. Daar weet Ralph van Soomeren, directeur Rabobank Alkmaar en omstreken, alles van! “Bij onze coöperatieve bank staan samenwerking en wederkerigheid centraal. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. Dit uitgangspunt vormde 125 jaar geleden in Nederland de… Read more »

Lees hier wat deze voetbalvereniging nog meer doet voor haar leden.

Lees hier het hele interview met horecamannen Peter Visser en Walter van Westbroek en hun visie op de horeca.

Een kijkje achter de schermen van een dagbesteding.

Wie eerder een matchmarkt van ons meemaakte weet het inmiddels: met een slag op de gong wordt de markt geopend en kan het bieden beginnen. Donderdagmiddag 1 februari hadden rond de 70 maatschappelijke organisaties uit Dijk en Waard en Alkmaar zich verzameld in eventcenter Heer Hugo in Heerhugowaard. Allemaal hadden ze hun eigen stand en velen hadden zich uitbundig aangekleed om maar zo veel mogelijk op te vallen.

De Matchmarkt is een matchevenement waar maatschappelijk betrokken ondernemers verbinding vinden met maatschappelijke organisaties. Door middel van vraag en aanbod proberen zij zoveel mogelijk matches te maken met gesloten beurzen, om zo de regio een stukje mooier te maken. Een groot aantal ondernemers was op het evenement afgekomen om te kijken of ze een of meerdere stichtingen, goede doelen of verenigingen van dienst konden zijn en zo op maatschappelijk vlak een steentje konden bijdragen. 

Wij hebben wethouder Gerard Rep van gemeente Dijk en Waard en voormalig voetbalinternational en tegenwoordig technisch manager bij AZ Vrouwen Stefanie van der Gragt bereid gevonden om de matchmarkt te openen. Initiatieven als deze zijn volgens Rep hard nodig in deze tijd, waarin bestaanszekerheid een belangrijk thema is.

Foto: La Luuz fotografie

Foto: La Luuz fotografie

“We moeten er niet alleen voor zorgen dat iedereen zijn rekeningen kan blijven betalen, maar ook dat we allemaal kunnen blijven meedoen in de maatschappij”, vertelde Rep in een vraaggesprek met onze ‘Chef Vriendjespolitiek’, Ralph de Kleijn. “Als gemeente zijn wij daar druk mee bezig, want we moeten allemaal de schouders eronder. Ook de ondernemers. Samen moeten we zorgen voor een prachtige, leefbare gemeente.” Rep prees de matchmarkt als een prachtige manier om organisaties en ondernemers met elkaar te verbinden. “Ik ken geen andere gemeente waar ze dit zo doen.”

Daarna kon het matchen en netwerken beginnen. In anderhalf uur tijd werd er contact gelegd, overlegd en gehandeld. De hulpvragen liepen behoorlijk uiteen; de ene had juridisch advies nodig, een ander technische hulp of helpende handen en een derde media-aandacht. Wie elkaar had gevonden, vulde een formulier in en stapte naar notarissen Erik Oosterbaan en Erwin van Elst om de verbinding te bekrachtigen. Uiteindelijk werden ruim 100 matches gesloten die een gezamenlijke waarde vertegenwoordigen van 55.000 euro. Daarnaast werden flink wat telefoonnummers uitgewisseld, dus het zou zomaar kunnen dat het hier niet bij stopt. “Mooi om te zien dat al die mensen elkaar weten te vinden”, aldus Rep. Wij kijken terug op een meer dan geslaagd evenement.

(Headerfoto: Marcel Witte Fotografie)
(Film: Tessa Koomen van ContentConnects)

Foto: Marcel Witte Fotografie

Het kon écht niet meer. Het autootje waarmee Silvia Bos van Stichting Prakkie 072 voedsel ophaalde voor mensen en gezinnen die het nodig hebben, zakte bijna door z’n assen. De lang gekoesterde wens voor vervangend vervoer werd al jaren geleden bij Stichting Doesgoed neergelegd. Deze organisatie koppelt vragen van maatschappelijke organisaties aan bedrijven. Eindelijk kwam het tot een match en zo kreeg Silvia woensdag 17 januari een nieuwe auto bij Hedin Automotive aan de Helderseweg.

Op de vraag wat deze auto voor haar betekent, wordt de initiatiefnemer en bestuurder van Prakkie 072 zichtbaar emotioneel. “De wens voor een nieuw vervoermiddel is er al jaren”, zegt Silvia, die zich met haar stichting inzet voor de minima die net niet in aanmerking komen voor hulp van de bekendere hulporganisaties, zoals de Voedselbank. “Wekelijks haal ik onder meer aardappelen, groente en fruit op bij een van onze donateurs voor onze leden. Dan rijd ik soms wel met 350 kilo in mijn piepkleine autootje en neem ik verkeersdrempels schuin omdat anders de onderkant van de auto de drempel raakt.

Ralph de Kleijn van Doesgoed overhandigd de sleutel aan Silvia Bos van Stichting Prakkie072 (foto: Fer Korver)

Ook breng ik wel eens leden naar een buurthuis in De Hoef waar ze van een gratis maaltijd kunnen genieten. Dat is in mijn autootje nauwelijks te doen; vooral oudere mensen kunnen lastig in en uitstappen. Maar kijk nu eens! Aan beide kanten zit een schuifdeur. Nu kan ik eindelijk op een fatsoenlijke manier mensen en goederen vervoeren. ik ben zó blij en zó dankbaar dat dit is gelukt.”

Tekst gaat verder onder de foto’s

foto : Fer Korver
foto : Fer Korver

Dat Prakkie 072 een mobiliteitsprobleem had, wist Doesgoed al jaren. “De vraag was bekend, maar hier een match voor vinden is niet eenvoudig”, zegt Ralph de Kleijn van Doesgoed. “De kosten zijn fors, maar toen daar een oplossing voor kwam, zijn we meteen in actie gekomen en hebben met hulp van Hedin Automotive deze auto gevonden. Het geld is opgebracht door verzekeraar Ahtora (Zwitserleven en Reaal), die een kunstveiling onder de eigen medewerkers hield. Die kunstwerken waren ‘over’ omdat Athora Netherlands naar een ander pand verhuisde. De opbrengst was bestemd voor goede doelen; een van die doelen was Prakkie 072. Ook kan de stichting het eerste jaar kosteloos rijden, want onze partners Balans, Lief Langedijk en verzekeringsmaatschappij Nh 1816 hebben samen hun nek uitgestoken om dit deel te bekostigen. Wij vinden dit allemaal een geweldige match, waar veel partijen aan meegewerkt hebben. Als je dan ziet en bedenkt wat dit oplevert, zijn er alleen maar winnaars.”

Henry’s Group, de organisatie achter diverse bekende horecazaken in Alkmaar, is benieuwd naar de maatschappelijke betrokkenheid van de Rabobank. Daar weet Ralph van Soomeren, directeur Rabobank Alkmaar en omstreken, alles van!

“Bij onze coöperatieve bank staan samenwerking en wederkerigheid centraal. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. Dit uitgangspunt vormde 125 jaar geleden in Nederland de basis voor de Boerenleen- en Raiffeissenbanken. Raiffeisen was enkele jaren daarvoor in Duitsland de grondlegger van dit principe. Dat kwam voort uit de toenmalige agrarische sector. Die stond in die jaren voor grote uitdagingen. De boeren hadden daar niet genoeg kapitaal voor en de banken in de steden wilden hen geen geld lenen. Daarom staken ze letterlijk de koppen bij elkaar met als resultaat: samen ondernemen, de risico’s spreiden en de opbrengst delen. Dat uitgangspunt geldt anno 2023 nog steeds”, aldus de directievoorzitter van Rabobank Alkmaar en omstreken.

Bankieren is gemeengoed

“Er is de afgelopen 125 jaar veel veranderd. Bankieren is gemeengoed geworden, weinig mensen hebben tegenwoordig geen bankrekening. Banken bieden vergelijkbare producten en diensten. Toch onderscheidt de Rabobank zich door ons uitgangspunt: de winst komt ten goede aan onze leden. In het kader van ons 125-jarig bestaan hebben wij in deze regio in totaal vijf ton extra beschikbaar gesteld aan diverse lokale organisaties en verenigingen om daarmee hun duurzame initiatieven te realiseren. Dat komt nog eens bovenop de 3 miljoen aan coöperatief dividend voor de regio Noord-Holland Noord. Dat doet geen andere bank ons na.”

Betrokken bank

“We zijn onderdeel van de maatschappij. Die staat vandaag de dag voor grote uitdagingen, denk maar aan de energietransitie, de problematiek van de voedselketen en de opkomst van de inclusieve samenleving. Net zoals 125 jaar geleden willen wij als coöperatieve bank deze transities ondersteunen. Om daarop in spelen, richt de Rabobank zich op vijf thema’s: Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen, Energietransitie, Banking for food en Financieel gezond leven. Daar zetten we niet alleen mensen en middelen voor in, we stellen ook ons netwerk open. Voor 2024 zijn wij bijvoorbeeld van plan om masterclasses voor ondernemers te organiseren die actief willen meedenken en praten over zaken als gebruik van waterstof als brandstof, energieopslag met behulp van batterijen en toepassing van biogassen.

Dat leidt tot inhoudelijke gesprekken en de rol van ondernemers en de bank daarin. Ook faciliteren wij deze beweging door rentekortingen voor duurzame investeringen en zachte leningen voor de agrarische sector ter ondersteuning van de duurzaamheidstransitie. Ook onze particuliere klanten zijn wij niet vergeten. Investeringen in duurzaamheid komen in aanmerking voor een rentekorting en in 2024 komen wij met een speciale duurzaamheidsbijdrage. Op die manier spelen we actief in op maatschappelijke ontwikkelingen en dragen we daar aan bij. Afhankelijk van de situatie hebben we een initiërende- of een faciliterend rol. In elk geval gaat het altijd om samenwerken en ervaringen delen.

Daar danken we immers ons bestaan aan. Ging het honderd jaar geleden nog om kleinschalige belangenbehartiging, tegenwoordig zijn we niet alleen lokaal, maar ook mondiaal actief. Als bank hebben we een route naar de toekomst uitgezet (Road to Paris 2050), gebaseerd op de duurzame afspraken die in 2015 in Parijs zijn gemaakt. Op die manier geven we de komende decennia invulling aan onze positie als maatschappelijk betrokken en duurzame  bank.”

Ralph geeft het stokje door aan Daniëlle Stokman, algemeen directeur van Frans Stokman B.V. in Heerhugowaard met de vraag: wat is jullie visie op mobiliteit voor de komende jaren?

Het complex van Reiger Boys is niet te missen: het telt maar liefst vijf hoofdvelden, twee trainingsvelden en een imposant hoofdgebouw waar de kleedkamers, kantine inclusief tribune en diverse ruimtes zijn ondergebracht. De locatie is goed toegankelijk en gezien de omvang van het parkeerterrein is de club berekend op grote aantallen bezoekers.

Sportieve verbinding

“We zijn een van de oudste voetbalverenigingen van deze gemeente, hebben meer dan 1000 leden en beschikken over ruim 300 vaste vrijwilligers. Wij bieden niet alleen een sportieve uitdaging, we zijn onderdeel van de wijk en spelen een rol in de begeleiding en voor een deel de opvoeding van onze leden. Daarbij staan sportiviteit en maatschappelijke betrokkenheid centraal. Zo helpen cliënten van Esdégé-Reigersdaal bij de schoonmaak van de terreinen en de tribune.

Op het terrein is een Sport Buitenschoolse opvang (BSO), er is op afroep een budgetcoach beschikbaar en staat elke zes weken de bus van Sanquin voor de deur voor bloeddonaties. Op die manier vervullen we een sociale functie in de wijk. Die bestaat vooral uit nieuwkomers in de gemeente, veelal forenzen uit Amsterdam en de IJmond. De populatie bestaat uit veel verschillende nationaliteiten, die treffen elkaar bij ons. Dat gaat als regel goed. Op sportief, zakelijk en maatschappelijk gebied hebben we onze zaken dus prima op orde”, aldus Stefanie Hoogland, vicevoorzitter van de club.

tekst gaat verder onder de foto

Sociale betrokkenheid

Wat betreft sportieve uitstraling kan de club bogen op een aantal beroemde oud-leden. Daarnaast speelt er jong talent en zijn de scouts van onder meer Ajax en AZ er kind aan huis. “Natuurlijk zijn we trots op die bekende oud-leden. Maar het gaat ons om het totaalbeeld: Iedereen is welkom. We bieden de leden een goede begeleiding. Alle trainers beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Er is een vertrouwenspersoon voor het geval zaken niet goed gaan en een Gedrag Code Commissie. We betrekken de leden bij het overleg met het bestuur. En we organiseren driemaal per jaar, tegen een kleine vergoeding, een Voetbaldag. Die is indertijd voortgekomen uit een schoolstaking. Tientallen scholieren moesten worden opgevangen omdat hun leraren onverwacht het werk neerlegden. Wij hebben toen op hele korte termijn zo’n dag georganiseerd om die kinderen op te vangen. Sindsdien organiseren we in de meivakantie, het voorjaar en de herfst een dergelijk evenement. Daar is iedereen van harte welkom. Die betrokkenheid is onderdeel van de clubgedachte: we willen wat betekenen op zowel sportief als maatschappelijk gebied.”

Naast horecalocaties verzorgen ze ook catering op locatie en hebben ze daarnaast onlangs ‘Stammis horecaverhuur’ overgenomen. “Zo verlengen we de keten en kunnen we in de volle breedte onze gasten bedienen”, aldus Peter.

De Henry’s groep houdt zich bezig met gastvrijheid, in de ruimste zin van het woord. “Niet dat we alles doen wat de gasten willen, maar wát we doen is altijd bekeken vanuit de gast We willen een meerwaarde leveren, zodat je aangenaam verrast wordt”, legt Walter uit. “Een gast gaat naar het theater of een museum en komt daar niet met als eerste reden de horeca. Wij willen ze dat extra stukje gastvrijheid geven.”

Peter vult aan; “Als je opereert in een stad, zichtbaar bent, dan is dat stukje meerwaarde juist heel belangrijk. Want wij geloven dat je overal een biefstuk kunt kopen en een goede carpaccio kunt eten.

Het gaat erom dat je ook die mevrouw die alleen een kopje koffie drinkt en de hele ochtend blijft zitten, aandacht geeft en even een praatje maakt. Dat is belangrijk, het hoeft niet altijd veel omzet te genereren.” Het is dus niet zo gek dat juist in de tijd van corona, de ondernemers creatief aan de slag gingen. Zij wilden hun gasten blijven bedienen, ook als dat inhoud dat hun traiteurmaaltijden dan aan de deur bezorgd moesten worden. “We wilden ook graag ons personeel aan de slag houden natuurlijk” zegt Walter. Het resultaat was de SRV-wagen, de rijdende supermarkt. “Het was eigenlijk meer een praatwagen”, vertelt Peter.

“In de lastige tijd kwamen mensen langs om een praatje te maken en de maaltijden waren meer bijzaak. Het was dan ook zeker geen winstgevend experiment, maar een verlengstukje van onze gastvrijheid.” De wagen heeft daarom na corona nog maanden dienst gedaan.

Peter en Walter zijn een goed team samen. Peter zegt daarover; “Juist door onze samenwerking gaat het goed binnen het bedrijf.

We versterken elkaar. Dat is organisch zo gegroeid en werkt nog steeds zo. We hebben wel een mening over elkaars werk, dat zit ons alleen niet in de weg. En samen sparren helpt ons om goede, overwogen beslissingen te nemen.” Waar Peter het gezicht naar buiten is, is Walter meer de man achter de schermen. En dat werkt voor beide mannen prima.”

De reden om aan te sluiten bij Doesgoed is een logische stap in de bedrijfsvoering van de heren. “Maatschappelijk goed doen zit in ons DNA”, aldus Walter. “Het is niet alleen halen, met brengen bereik je soms veel meer en hou je het ook beter vol. Omdat we regelmatig benaderd worden, vinden wij het prettig om de aanvragen via Doesgoed te stroomlijnen.

Peter Visser en Walter van Westbroek van de Henry’s Groep stellen aan Rabobank Alkmaar e.o. de volgende vraag: Jullie zijn als bank een middelpunt binnen de maatschappelijke regio, die aangeeft erg maatschappelijk betrokken te zijn. Hoe geven jullie hier invulling aan?

Dat een beperking geen belemmering hoeft te zijn, bewijzen de cliënten van Werkwaard. Wat een mooi werk verzetten zij in de veilige omgeving waarin ze gehuisvest zijn. Het was daarom een zeker een boeiende ‘Inspiratie op Locatie’ waar we met ongeveer 60 aangesloten ondernemers een kijkje mochten nemen.

Na een korte introductie door Ralph de Kleijn vertelden Nico Plug en Marjolein Soonius meer over Esdégé-Reigersdaal en dan met name gericht op de locatie Werkwaard.
Werkwaard is een werkplek midden in de maatschappij waar dagbesteding op maat geboden wordt. Voor elke cliënt wordt invulling gegeven aan de dag met zinvolle en nuttige werkzaamheden. Werkwaard voert regelmatig opdrachten uit voor bedrijven en particulieren. De werkzaamheden zijn verdeeld over verschillende werkplaatsen op deze locatie.

Ralph de Kleijn, Chef Vriendjespolitiek Doesgoed
Nico Plug, voorzitter raad van bestuur Esdégé-Reigersdaal
Marjolein Soonius, Clustermanager dagbesteding Werkwaard

De ondernemers Elise Sander en Daniël Ouweltjes maken al enige tijd met veel plezier gebruik van de diensten van Werkwaard. Bij Shoppartners komen de cliënten zelfs op locatie, wat een hele mooie dynamiek geeft. “Het is een enorme verrijking van onze werkplek en iedereen kijkt ook uit naar de dag waarop de cliënten komen”, aldus Elise.
Broodgodin maakt ook gebruik van de diensten van Werkwaard en deze samenwerking wordt nog intensiever wanneer ook de mogelijkheid komt om brood te bakken op deze locatie. Daniël liet de ondernemers proeven van zijn heerlijke brood.
Martine Schats heeft een adviserende rol op het gebied van Social Return On Investment en laat aan de aanwezige ondernemers zien welke mogelijkheden er zijn om sociaal ondernemen in te vullen. Naast adviseren, faciliteert Zaffier. Zij helpt bijvoorbeeld bij het maken van afspraken.

Elise Sander, manager inkoop & assortiment Shoppartners
Daniël Ouweltjes, oprichter Broodgodin
Martine Schats, SROI coördinator Zaffier

Na de presentaties krijgen de aanwezigen een rondleiding door Werkwaard. De hout- en metaalbewerking is inmiddels gevestigd op deze locatie. Op termijn wordt de huidige keuken uitgebreid voor het bakken van de broden voor Broodgodin en andere producten en ook de fietsreparatie (die nu nog op een locatie in Alkmaar is gevestigd) krijgt een plek op deze mooie locatie. Op die manier hebben ze diverse disciplines op één locatie voor de cliënten.

Foto’s met dank aan Marcel Witte.