Menu

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO), een definitie

Met Barmhartigheid voor de Omgeving?
Mogelijkheden Betreffende Onovertrefbare weldaden?
Maatgevend Bevredigend Optreden?
Of toch: Mijn Baas laten Omdenken?
MBO; wat is dat eigenlijk?

14 mei 2020

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, een definitie

Hoewel Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) zowel binnen overheidsinstanties als bedrijven aan terrein wint, is de definitie van het begrip nog niet bij iedereen even helder. Daarom geven we in dit artikel uitleg over de betekenis van MBO in theorie en praktijk. Als definitie hanteren wij:

“Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) is het vrijwillig inzetten van expertise, menskracht, faciliteiten of netwerken in de lokale samenleving door bedrijven of ondernemers ten behoeve van specifieke doelgroepen of maatschappelijke doelen.”

Het gaat hierbij dus om de samenwerking tussen bedrijven en non-profitorganisaties waarbij het bedrijf de mensen en middelen inzet om de vraag van een maatschappelijke organisatie in te vullen. Lees meer over hoe wij dat doen onder Over Doesgoed of kijk bij Verhalen voor diverse voorbeelden.

Vormen van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

De vrijwillige inzet van bedrijven kan variëren van : middelen (bijv. computers, voedsel, meubilair), advies (m.b.t. statuten, promotie, communicatie etc. , een dagje weg of entertainment (een high tea, rolstoelen duwen bij een evenement etc) tot handjes (werknemersvrijwilligerswerk).

Verantwoord of betrokken ondernemen

Medio jaren 90 werd het concept Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) geïntroduceerd. Beide begrippen (MVO en MBO) worden regelmatig door elkaar gebruikt. Ze zijn niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk vaak met elkaar verweven maar betekenen iets wezenlijk anders. MVO Nederland hanteert de volgende definitie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:

“Als bedrijf verantwoordelijkheid dragen voor de maatschappij door in activiteiten en processen rekening te houden met klimaatneutraliteit, circulariteit, inclusiviteit en/of eerlijke ketens.”

In essentie gaat MVO dus om verantwoordelijkheid nemen over de negatieve effecten die een bedrijf heeft op mens en milieu, en hierover verantwoording afleggen ten opzichte van de samenleving. Het wordt dan ook wel eens ‘duurzaam ondernemen’ genoemd. Bij MBO gaat het om een vrijwillige bijdrage van het bedrijf aan de maatschappij zonder dat hiervoor de voorwaarde geldt dat het bijdraagt aan de economische prestaties van de onderneming zelf.

Er zijn echter ook overeenkomsten: in beide gevallen gaat het om het toevoegen van waarde aan de samenleving. Het wordt dan ook beide gezien als uiting van moraliteit om de wereld een stukje beter te maken.

Ook aan de slag met Maatschappelijk Betrokken Ondernemen?

Creëer ook maatschappelijke waarde voor jouw onderneming en sluit je aan bij Doesgoed. Wil je weten wie er al tot ons netwerk behoren? Bekijk wie de Partners en Vrienden van Doesgoed zijn.
Doe de dingen die bij je horen en je hoort erbij!


Bronnen:
Rotterdam School of Management Erasmus University – ‘Waarom en hoe non-profitorganisaties, bedrijven en intermediairs Maatschappelijk Betrokken Ondernemen kunnen inzetten voor een sterkere samenleving’

De Duurzame Adviseurs – ‘Het verschil tussen maatschappelijk verantwoord/betrokken ondernemen

MVO Nederland – ‘Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?’

LinkedIn Facebook Instagram Youtube Twitter
ANBI


© Doesgoed 2024
Webdesign en realisatie 2020: RAADHUIS.com