Menu

Reyez! is een full-service digitaal bureau dat concepten bedenkt, creëert en ontwikkelt. Door doelgerichte producten, diensten en ervaringen te creëren, stimuleren ze mensen, merken en organisaties digitaal te transformeren. Dat is onmisbaar om in de naaste toekomst te kunnen ondernemen.

Aan het woord is Rob Niele, voorzitter van Ondernemend Alkmaar. Met 2.500 aangesloten ondernemers is er altijd wel wat.

Reyez! is een full-service digitaal bureau dat concepten bedenkt, creëert en ontwikkelt. Door doelgerichte producten, diensten en ervaringen te creëren, stimuleren ze mensen, merken en organisaties digitaal te transformeren. Dat is onmisbaar om in de naaste toekomst te kunnen ondernemen.

Regisseur Shaun Voogd en producent Jesper van Langen vormen samen het creatief productiebureau Filmmacht.

Een kleine 30 medewerkers van NH1816 hebben in de eerste week van november op verschillende dagen een groot kruis gezet in hun agenda’s om de handen uit de mouwen te steken.

AZ Alkmaar: een onmisbare speler in het veld van Maatschappelijk Betrokken ondernemen.

RPAnhn: Werk maken van werk

Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn) is een samenwerkingsverband tussen alle partijen in Noord-Holland Noord die betrokken zijn bij de (ontwikkeling van de) arbeidsmarkt. Het gaat om werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen en de overheid. Een gevarieerd gezelschap met een gemeenschappelijk doel: een goed werkende arbeidsmarkt in de regio.

Ben Tap is directeur van RPAnhn. Na zijn wethouderschap in Hoorn volgt hij eind 2019 Sharon Smit op. Die had de organisatie ‘stevig op de kaart gezet’, aldus Tap. Er waren concrete plannen voor een veelbelovende toekomst. Tot in maart 2020 Corona de kop opstak! “Op dat moment was sprake van een compleet nieuwe werkelijkheid en moesten we onze plannen aanpassen.”

Turbulente periode

“We gingen een turbulente periode tegemoet. Dat vereist een dynamische opstelling waarbij we rekening moesten houden met diverse moeilijk in te schatten factoren. Inmiddels is de rust enigszins teruggekeerd en zitten we – letterlijk – weer met elkaar aan tafel. Als netwerkorganisatie coördineren en faciliteren we uiteenlopende activiteiten en jagen we diverse ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt aan. Daarvoor werken we samen met de 17 gemeenten in de kop van Noord-Holland, UWV, alle onderwijsinstellingen (van Voortgezet Onderwijs tot HBO) in de regio en de werkgevers- en de werknemersorganisaties. In totaal gaat het om 32 partijken. Deze brede samenstelling leidt tot een kansrijke samenwerking met een gemeenschappelijk doel: een gezonde arbeidsmarkt. Een voorbeeld van wat wij met de samenwerking bereiken is de organisatie van de aanvullende dienstverlening voor mensen die zich oriënteren op de arbeidsmarkt of van werk-naar-werk willen. Zij kunnen terecht bij NHN Werkt Door.”

Vraagstukken

“We hebben alles in huis om die overgang te begeleiden. Afgelopen jaar kenden we een groei van 28 “Door onderlinge afstemming en de maatschappelijke ontwikkelingen te monitoren, kunnen we actief inspelen op veranderingen in de arbeidsmarkt. Dat betekent niet dat er op korte termijn adequate oplossingen zijn voor vraagstukken als de vergrijzing en de toenemende vraag naar zorg in combinatie met de uitstroom van zorgpersoneel. Daarentegen zijn er kansen in de techniek: de energietransitie biedt perspectief aan mensen met een technische achtergrond.”

Maatschappelijk betrokken

“We zijn niet alleen maatschappelijk verantwoord bezig, we geven daar zelf ook invulling aan. Dat vind je onder andere terug in de samenstelling van ons medewerkersbestand en het lidmaatschap van Doesgoed. We maken ons sterk voor maatschappelijke acties. Dat is de basis van ons werk én goed voor het team. Samenwerking is immers ons bestaansrecht.”

Ben Tap van RPA NHN heeft de volgende vraag aan Rob Niele, voorzitter van ORA: Hoe stimuleren jullie maatschappelijk betrokken ondernemen bij jullie aangesloten ondernemers?

Rob Niele, Ondernemend Alkmaar: ‘Er is altijd wel watWerk maken van werk

Rob Niele is voorzitter van Ondernemend Alkmaar, een koepelorganisatie die twaalf bedrijvenverenigingen in Alkmaar vertegenwoordigt. In totaal zijn daar meer dan 2.500 ondernemers bij aangesloten die werken aan een gunstig ondernemersklimaat.

Werken aan een gunstig ondernemersklimaat valt niet mee, vandaag de dag. “Er is altijd wel wat”, aldus Niele. “Hebben we de perikelen rond Corona achter ons, zitten we met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne met als gevolg een buitengewoon hoge inflatie. Daarnaast spelen kwesties als het stikstofbeleid, gebrek aan medewerkers en een steeds complexere wet- en regelgeving. Dat maakt vandaag de dag ondernemen tot een hele uitdaging”, zegt hij met veel gevoel voor understatement.

Grote en kleine spelers

Als voorzitter vertegenwoordigt Niele nagenoeg alle ondernemers in de gemeente Alkmaar. Die variëren van lokale ondernemers met een handvol werknemers tot internationale concerns met een groot personeelsbestand. Hoe bedient hij die verschillende belangen? “De lokale besturen stellen vast welke behoeftes er spelen op de afzonderlijke bedrijventerreinen. Dat varieert, het kan gaan om veiligheid, meer verduurzaming of om het versterken van de onderlinge band en een eventuele samenwerking. Vrij divers dus. Gebied overschrijdende belangen worden opgepakt door ondernemend Alkmaar en besproken met het bestuur van gemeente Alkmaar. Die aanpak leidt tot een grote betrokkenheid”

Lokale betrokkenheid

“Wat betrokkenheid betreft, Alkmaarse ondernemers zijn als regel sterk geïnvolveerd in de samenleving. Dat is historisch gegroeid: in het verleden was het ‘ons kent ons’. Ondernemers waren makkelijk bereikbaar voor organisaties die geld of goederen konden gebruiken. In de loop der jaren hebben veel bedrijven zich gevestigd op terreinen buiten de stad. Maar door hun werknemers, die vaak uit de regio kwamen, of ervaringen uit het verleden, was er altijd al sprake van een sterke band met de regio. Die neemt overigens af naarmate de afstand tussen bedrijf en afkomst minder wordt. Ook de schaalvergroting speelt daarin een rol. Wel wordt bij aanbestedingen veelal rekening gehouden met de effecten van de SROI (social return on investment). Maar uiteindelijk gaat het om het persoonlijke contact. Daar heeft Corona onverwacht een positieve rol in gespeeld. Het lijkt erop dat de pandemie heeft gezorgd voor meer saamhorigheid en onderlinge solidariteit. Die was overigens toch al sterk vertegenwoordigd in deze regio: De Waaier was de eerste organisatie in Nederland waar maatschappelijk betrokken ondernemers zich bij konden aansluiten. Dat leeft, ondanks de economische tegenslagen, nog steeds. Mijn conclusie is dat mensen elkaar nodig hebben, in voor- en tegenspoed. Dast geldt ook voor het bedrijfsleven.”

Rob Niele stelt aan Eric Bakker van Square Four B.V in Alkmaar de volgende vraag: Je schrijft onder het pseudoniem Era Richmen spannende boeken. De opbrengst van je nieuwste boek gaat naar twee maatschappelijke doelen. Vertel daar eens wat meer over!

Wegwijs in de digitale toekomst

Reyez! is een full-service digitaal bureau dat concepten bedenkt, creëert en ontwikkelt. Door doelgerichte producten, diensten en ervaringen te creëren, stimuleren ze mensen, merken en organisaties digitaal te transformeren. Dat is onmisbaar om in de naaste toekomst te kunnen ondernemen.

Dat klinkt veelbelovend, maar wat moet je daar mee als ondernemer? “Actief op inspelen”, aldus Rob Petri, directeur van het Alkmaarse bureau. “Daarvoor maken wij organisaties wegwijs in de digitale wereld. Die transformatie is hard nodig. Over vijftien jaar ziet het zakelijke speelveld er heel anders uit. Daar bereiden wij onze klanten op voor en bieden we hun de benodigde middelen aan.”

Inspelen op veranderingen

Reyez! (het woord is Spaans voor ‘koningen’) richt zich vooral op ondernemers in (de kop van) Noord-Holland. “Wij ondersteunen hen bij de toenemende digitalisering van hun activiteiten. Dat gaat snel, mede door de maatregelen vanwege corona. Die hebben ons geleerd dat je – of je wilt of niet – actief moet inspelen op veranderingen. Drie jaar geleden was direct menselijke contact de standaard. Vanaf de eerste lockdown was het gangbaar om op afstand – dus digitaal – met elkaar te overleggen. Dat was wel even wennen, maar het werkt. Wij zijn ervan overtuigd dat de komende jaren de digitalisering wordt doorgezet. Dat heeft verregaande invloed op alle aspecten van de bedrijfsvoering. In dat proces begeleiden wij onze klanten zodat ze klaar zijn voor de toekomst”

Nuchtere whizzkids

“We hebben alles in huis om die overgang te begeleiden. Afgelopen jaar kenden we een groei van 28 naar ruim veertig medewerkers. Het gaat om een mix van getalenteerde ontwerpers, ontwikkelaars, marketeers en specialisten voor het onderhoud. Als regel komen ze uit de regio en combineren ze hun nuchtere Noord-Hollandse inslag met een gedegen kennis van de digitale wereld. Zij voelen zich thuis in een platte, laagdrempelige organisatie waarin we op basis van gelijkwaardigheid samenwerken. Natuurlijk is er een zakelijke grondslag, maar we zijn sociaal betrokken. Dat blijkt uit de drie matches die we vorig jaar via De Waaier hebben gesloten. Kop-Zorg, Nederpopkoor Van eigen bodem en indoorskatepark Straat! plukken daar de vruchten van. Dat omkijken naar je naasten zit in onze cultuur. We staan niet alleen ondernemers bij in hun digitale ontwikkeling, we steunen ook organisaties met digitale oplossingen. Want niemand ontkomt daar de komende jaren aan.”

Rob Petri heeft aan Ben Tap van RPA NHN de volgende vraag: Hoe zorgt RPA NHN ervoor dat iedereen in de regio die kan werken in verbinding wordt gebracht met werkgevers

Regisseur Shaun Voogd en producent Jesper van Langen vormen samen het creatief productiebureau Filmmacht. Dat bureau creëert en produceert video- en filmproducties waarmee verhalen van merken en organisaties verteld worden om mensen te inspireren. Ook maakten zij de nieuwe film van De Waaier. Op 20 januari 2022 is de première en dan vindt tevens de aftrap van de Doesgoed-campagne plaats. 

De kracht van Filmmacht is de combinatie van creatie (Voogd) en productie (Van Langen). Dat doen ze samen met een groot aantal freelancers. Dat zorgt voor een visueel eindproduct dat overeenkomt met de boodschap van de opdrachtgever. Daar komt het nodige bij kijken. Want voor er überhaupt een camera ter hand wordt genomen, zijn er gesprekken gevoerd over zaken als inhoud, uitstraling en doelgroep. Pas als dat goed op papier staat, volgt het filmscript en wordt een uitvoerend team samengesteld. Daarvoor maken ze gebruik van ervaren freelancers. Dat levert per opdracht een speciaal team en een uniek product op. 

“Ons bedrijf bestaat weliswaar uit twee personen, maar we werken samen met een groot aantal freelancers. Dat garandeert een stabiele basis en leidt tot een creatief  en kwalitatief eindproduct. We zijn geworteld in Noord-Holland, maar werken voor opdrachtgevers in het hele land. Het is bij ons geen kwestie van ‘U vraagt, wij draaien’, wij gaan voor een visueel verhaal met een visie die aansluit op de boodschap en de doelgroep van de opdrachtgever. Om dat te realiseren, zorgen we niet alleen voor de inhoud en de techniek, we regelen ook bijkomende zaken als acteurs, locaties, casting en de voice-over. Compleet maatwerk dus”, aldus Shaun Voogd. 

Samen met Jesper visualiseert hij de boodschap die de opdrachtgever wil uitdragen. Dat is een kwestie van een goede voorbereiding (vandaar de gesprekken vooraf) gevolgd door een mix van creatie en productie. Daarbij gaan ze bepaald niet over een nacht ijs. “Een pakkende commercial hoeft niet langer dan dertig seconden te duren, een corporate film van anderhalve minuut is lang genoeg om de gewenste boodschap over te brengen. Dergelijke producties kosten wel de nodige voorbereidingstijd. Bij ons start elke film met gesprekken over de inhoud en de gewenste boodschap, pas daarna volgt de creatieve invulling. In dat proces komen praktische zaken aan de orde als locatie, draaidagen en dergelijke. Onze draaidagen bestaan zo doorgaans uit tien uur per dag met het maken van de filmopnames. Als de essentie van het verhaal maar goed in beeld komt en de gewenste boodschap naar voren komt. Daar gaat het uiteindelijk om!” 

 
In elke nieuwsbrief van De Waaier komt een bedrijf in beeld. Ditmaal is gekozen voor Filmmacht. Die draagt voor de volgende nieuwsbrief een ander lid van De Waaier voor en stellen hen een vraag. Shaun Voogd van Filmmacht wil van algemeen directeur Rob Petri van Reyez! het volgende weten: Wat kan Reyez! doen aan digitale transformatie voor maatschappelijke organisaties die digitaal niet in hun DNA hebben en zo bijdragen aan de gedachte van De Waaier, maatschappelijke betrokkenheid.   

Foto door Richard Rood

Een kleine 30 medewerkers van NH1816 hebben in de eerste week van november op verschillende dagen een groot kruis gezet in hun agenda’s om de handen uit de mouwen te steken. Zo heeft een groepje dames de mouwen flink opgestroopt en hebben zij Stichting Babyspullen verbaasd met de hoeveelheid werk die ze hebben kunnen verrichten in de uren die zij aanwezig zijn geweest. Naderhand hebben zij deze mooie stichting ook nog een mooie cheque van €1000 euro overhandigd om schaarse spullen voor in de pakketten aan te schaffen.

De 2e groep was al vroeg uit de veren en verruilde het maatpak voor een overall met bijbehorende kaplaarzen om hard te werken op kinderboerderij de Beestenboel! De ochtend begon met een kop koffie en het verdelen van de klussen die vrijwilliger Marijke had bedacht. Wat is er hard gewerkt, het caviaverblijf is schoon gemaakt, er zijn veel dode planten weg gehaald, bladeren geruimd, ramen gelapt, nog meer schoon gemaakt en er was gelukkig ook nog wel tijd voor wat knuffelen met de dieren.

Last but not least ging de 3e groep op pad naar Oudorperzand om daar een lichtpuntje te zijn voor de bewoners. Er werden (in de stromende regen) mooie bolletjes geplant waar de bewoners van het voorjaar van zullen genieten, er werd gewandeld, spelletjes gedaan en gezellig koffie gedronken.

Ontzettend bedankt NH1816 voor jullie maatschappelijke inzet deze week en wij weten wel zeker dat jullie een stukje gelukkiger naar huis zijn gegaan omdat het een bijzonder gevoel geeft iets voor iemand anders te kunnen doen!

Wij verzorgen graag meer maatschappelijke teambuildings en komen graag met jou(w) bedrijf in contact!

De Bronzen Waaier is een prijs van stichting De Waaier voor de meest maatschappelijk betrokken onderneming van de regio Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Van de vier genomineerden wist AZ Alkmaar maar liefst 45% van de stemmen binnen te halen. Op maandag 13 januari ontving marketing manager Frank Jonker in een volle Pleinzaal van TAQA Theater de Vest de Bronzen Waaier uit handen van locoburgemeester Pieter Dijkman.

Midden in de maatschappij

De jury van De Bronzen Waaier 2019 met Frank Jonker die namens AZ Alkmaar De Bronzen Waaier in ontvangst nam.
Foto: Richard Rood

AZ werd geprezen om de belangeloze inzet voor diverse maatschappelijke projecten. “Door hun bereik is AZ tot grootse dingen in staat”, aldus het juryrapport. In alle geledingen van de organisatie wordt maatschappelijk betrokken ondernemen breed gedragen. Bovendien is het stadion van AZ al jaren het decor van De Beursvloer waar honderden ‘matches’ plaatsvinden tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De stemmers zien AZ als een club die “midden in de maatschappij” staat en zich ondanks de recente tegenslagen juist van hun sterkste kant hebben laten zien. “Een onmisbare speler in het veld van Maatschappelijk Betrokken ondernemen”, aldus de jury. Frank Jonker: “Het is geen kwestie van moeten maar van willen. We hopen dat velen ons voorbeeld zullen volgen.”

Genomineerden

De overige drie genomineerden voor de Bronzen Waaier 2019 waren De Geus Bouw, Erkamp Boot Willemsen Notarissen en P.J. Koper Vastgoed die allen op eigen wijze invulling geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid en zo een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de omgeving.
Door bemiddeling van De Waaier sluiten zij matches met maatschappelijke organisaties om hun kennis, kunde, menskracht en middelen vrijwillig en belangeloos in te zetten om de maatschappelijke organisaties te helpen of ondersteunen. 

Erik Oosterbaan van Erkamp Boot Willemsen Notarissen ontvangt het beeldje voor de nominatie voor De Bronzen Waaier. Foto: Richard Rood

Verkiezing

De jury, bestaande uit Piet Bruinooge (burgemeester van Alkmaar), Ellis de Boer (oprichter/manager Het Rekerhuis), Sander Brouwer (partner bij De Hooge Waerder en winnaar 2018) en Cock de Vries (adviesbureau ABCdV en winnaar 2016) hadden de vier genomineerden geselecteerd die de afgelopen jaren een voorbeeldfunctie hebben vervuld op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen in de regio. Vervolgens hebben alle aangesloten leden van stichting De Waaier hun stem uit kunnen brengen op een van de genomineerden waarbij AZ bijna de helft van de stemmen wist te ontvangen. “Een volkomen terechte winnaar” volgens locoburgemeerster Pieter Dijkman die AZ vooral prees om de projecten met scholieren.